Danh sách các Nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật

TT Tên nước Ngày công nhận Ghi chú
1 The United State of America 28/6/2011
2 Republic of France 8/8/2011
3 Australia 8/8/2011
4 New Zealand 8/8/2011
5 Canada 29/8/2011
 6  The Kingdom of Thailand 30/9/2011
 7 Korea 01/11/2011
 8 Republic of Chile 11/11/2011
9 The Kingdom of Cambodia 20/12/2011
10 Republic of South Africa 7/3/2012
11 India 04/4/2012
12 The P.R.China 27/12/2013
13 The Kingdom of Belgium 12/12/2012
14 The P.D.R. Laos 28/12/2012
15 Peru 5/12/2015
16 Japan 16/12/2013
17 The F.R. Braxin 24/7/2013 Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành)
18 Republic of Indonesia 25/12/2013
19 The D.S.R.Srilanka 25/12/2013 (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)
20 Republic of Italy 25/12/2013
21 Malaysia 16/12/2013
22 The Kingdom of the Netherlands 21/6/2013
23 The United Kingdom 28/11/2013
24 F.R.Germany 22/11/2013
25 Spain 25/12/2013
26 The Kingdom of Denmark 22/11/2013
27 Czech Republic 22/11/2013
28 Hellenic Republic 11/12/2013
29  United Arab Emirates (UAE) 22/9/2014 (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phầm chè)
  30 Republic of Slovenia 22/4/2014
31 Myanmar 26/6/2014
32 Taiwan 21/2/2014
33 Switzerland 21/2/2014
34 Argentina 18/6/2014
35 Israel 08/9/2014
36  Republic of Poland 12/9/2014
37 Phillippines 14/10/2014
38 Republic of Singapore 24/11/2014
39 Moldova 15/12/2015
40 Russian Federation 02/02/2016

Về chúng tôi

ICAGREEN CO.,LTD

Address: (Hanoi Office) 12A01, Tower B, Hong Kong Tower, 243A De La Thanh Str., Lang Thuong Ward, Dong Da Dist., Ha Noi City, Viet Nam.

Mobile: +84 932104899/ + 84 986740349

WhatsApp, LINE, Wechat: +84 932104899

Email: hieutq8x@gmail.com

Website: thutucxuatnhapkhau.com.vn

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU/ IMPORT – EXPORT SERVICE

Bản đồ

Hotline: 0932 104 899 Hotline: 0986.740.349 Chat Zalo Liên hệ