Xin C/O

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin)các loại C/O ưu đãi hay C/O không ưu đãi như C/O form A, C/O form B, C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AJ, C/O form VJ, C/O form AI, C/O form AANZ, C/O form VC… và tất cả những gì có liên quan đến c/o hay tất cả các loại c/o

Các nội dung cơ bản của C/O như là:

  • Loại mẫu C/O: nhằm thể hiện C/O được cấp theo một qui tắc xuất xứ cụ thể tương ứng.
  • Tên, địa chỉ người xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Tiêu chí về vận tải (tên phương tiện vận tải, cảng, địa điểm xếp hàng/ dỡ hàng, vận tải đơn…).
  • Tiêu chí về hàng hoá (tên hàng, bao bì, nhãn mác đóng gói hàng hoá, trọng lượng, số lượng, giá trị…).
  • Tiêu chí về xuất xứ hàng hoá (tiêu chí xác định xuất xứ, nước xuất xứ hàng hoá). Vd: “WO”, “RVC 40%”, “CC”, “CTH”, “CTSH”.
  • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước cấp xuất khẩu.

Phân loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

  • C/O cấp trực tiếp: C/O cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ, trong đó nước xuất xứ cũng có thể là nước xuất khẩu.
  • C/O giáp lưng (back to back C/O): C/O cấp gián tiếp bởi nước xuất khẩu không phải là nước xuất xứ. Nước xuất khẩu trong trường hợp này gọi là nước lai xứ.

Một số loại C/O phổ biến hiện nay:

C/O mẫu A (Mẫu C/O ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam)

CO form B (Mẫu C/O không ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam)

C/O mẫu D (các nước trong khối ASEAN)

C/O mẫu E (ASEAN – Trung Quốc).

C/O mẫu AJ (ASEAN – Nhật Bản)

C/O mẫu VJ (Việt nam – Nhật Bản)

C/O mẫu AANZ (ASEAN – Australia – New Zealand)

Nơi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

  • Phòng quản lý XNK thuộc Bộ công thương: cấp các loại C/O theo Hiệp định thương mại tự do hàng hoá FTA như C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AJ, C/O form VJ, C/O form AI, C/O form AANZ, C/O form VC…
  • Trung tâm Xác nhận Chứng từ Thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: cấp C/O form B, C/O form A, C/O form ICO…
Liên hệ ngay

Về chúng tôi

ICAGREEN CO.,LTD

Address: (Hanoi Office) 12A01, Tower B, Hong Kong Tower, 243A De La Thanh Str., Lang Thuong Ward, Dong Da Dist., Ha Noi City, Viet Nam.

Mobile: +84 932104899/ + 84 986740349

WhatsApp, LINE, Wechat: +84 932104899

Email: hieutq8x@gmail.com

Website: thutucxuatnhapkhau.com.vn

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU/ IMPORT – EXPORT SERVICE

Bản đồ

Hotline: 0932 104 899 Hotline: 0986.740.349 Chat Zalo Liên hệ